Oknosolarne

Bayer Aliette 80 WG 1KG

106.92

Opis

Aliette 80 WG to wysokiej klasy preparat grzybobójczy, który dostępny jest pod postacią praktycznych, rozpuszczalnych w wodzie granulek do sporządzania zawiesiny wodnej. Środek ten przeznaczony jest do stosowania nie tylko zapobiegawczo, ale również interwencyjnie. Aliette 80 WG ma działanie układowe i doskonale sprawdza się do ochrony roślin przed chorobami grzybowymi. Preparat warto stosować m.in. do zabezpieczania chmielu przed mączniakiem rzekomym oraz jabłoni przed zgnilizną pierścieniową podstawy pnia.Środek ten przeznaczony jest do aplikowania za pomocą profesjonalnych opryskiwaczy polowych oraz sadowniczych.Co ważne, Aliette 80 WG należy stosować naprzemiennie z preparatami grzybobójczymi, które należą do innych grup chemicznych i mają odmienny mechanizm działania.Jak sporządzić ciecz użytkową?Przed przystąpieniem do samodzielnego przygotowywania cieczy użytkowej przy użyciu środka Aliette 80 WG, warto pamiętać o tym, aby dokładnie ustalić jego ilość. Precyzyjnie odmierzoną dawkę wystarczy dokładnie wymieszać w osobnym naczyniu z niewielką ilością wody, a następnie przelać przez sito do zbiornika opryskiwacza z włączonym mieszadłem, częściowo napełnionego wodą.Opróżnione opakowanie po preparacie należy przepłukać trzykrotnie czystą wodą, następnie popłuczyny przelać do opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą. Po wlaniu Aliette 80 WG do zbiornika opryskiwacza, który nie jest wyposażony w specjalne mieszadło hydrauliczne, należy pamiętać o tym, aby ciecz wymieszać mechanicznie.Zalecane jest wykonywanie oprysku przy pomocy opryskiwacza z włączonym mieszadłem.„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie””W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).”

regeneracja trawnika
, woda w ogrodzie nowoczesnym
, sundaville po zimie
, kaktus wielkanocny
, niskie trawy ozdobne do cienia
, kosa spalinowa demon nie odpala
, żywopłot bukowy
, dalii
, donica na iglaki
, kiszenie kapusty po 1 listopada

yyyyy

Bayer Środki ochrony roślin